https://legeformidling.no/uploads/images/mainimage/mainimage.png

Profesjonelt og personlig

Gjennom nært og personlig samarbeid med oppdragsgivere og kandidater, kombinert med presisjon og profesjonalitet, finner vi solide og fleksible løsninger. Hos oss vil du ikke oppleve å bli et nummer i rekken.

Spesialister er vår spesialitet

Vi formidler legespesialister og psykologspesialister til sykehus og institusjoner, hovedsakelig innen psykiatri, radiologi og psykologi. Siden vi arbeider med få spesialistgrener har vi god oversikt og dyp kjennskap til både etterspurt og tilgjengelig kompetanse på feltene.

Rammeavtale - Spesialsykepleie i Helse Sør-Øst RHF

Legeformidling AS har inngått rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF for leveranse av vikartjenester spesialsykepleier intensiv og operasjonssykepleier - Helse Sør-Øst RHF (foruten OUS HF). Vi er stolte av dette, og ser frem til å levere vikartjenester innenfor spesialsykepleie fra 1. oktober 2023.

Rammeavtale med helseforetakene fornyet 15.03.2021

Legeformidling AS har fornyet rammeavtalene med Sykehusinnkjøp HF for bemanningstjenester av legespesialister og psykologspesialister. Vi har rammeavtale med Helse Sør-Øst, Helse-Midt, Helse-Vest og Helse-Nord.

Vi har også avtaler med private aktører over hele landet.

Vi forstår spesialfeltene

Enten du er spesialist eller representerer en arbeidsgiver har vi sterke forutsetninger for å forstå din situasjon, dine ønsker og dine behov. Vi snakker på en måte samme språk, fordi vi har god kjennskap til fagterminologi, utstyr og utfordringer innen feltene. Legeformidling AS har lang internkompetanse fra sykehus, bemanning og rekruttering.

Du har vår oppmerksomhet

Vi behøver ikke forholde oss til mange ulike profesjoner daglig. Derfor er vi oppmerksomme og har det riktige tankesettet når vi kommuniserer med deg. Problemer som følge av daglig omstilling mellom svært ulike oppdrag oppstår ikke hos oss.

Personlig oppfølging begge veier

Vi tilrettelegger fleksible løsninger og gir personlig oppfølging overfor arbeidsgivere og kandidater. Les mer om hva det kan være lurt å vite:

 

 

Medlemskap:                    Utmerkelser:

  

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: